Transakcijska analiza

 

Pri Inspiri uporabljamo transakcijsko analitičen psihoterapevtski pristop.


Transakcijska analiza –(TA) je teorija osebnosti in teorija komunikacije kot jo je utemeljil ameriški psihiater Eric Berne, konec petdesetih let dvajsetega stoletja. Je psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in spremembe. Služi nam za razumevanje človekove duševnosti, komunikacije in odnosov med ljudmi. Integrira psihoanalitično, kot behavioristično in humanistično teorijo.

Če želite izvedeti več:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transactional_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychotherapy


Link EMDR
http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_movement_desensitization_and_reprocessing