Psihoterapija

 

Kaj je psihoterapija?
Je proces in metoda, ki posamezniku omogoča, da pride v stik s svojimi potrebami in tako razume vzroke za nastanek težav.

Komu je namenjena?
Vsem, ki imajo problem, ga uvidijo in  priznavajo:
odraslim,
mladostnikom in
starejšim.

Običajno jim slednje povzroča neprijetna občutja, stisko, tesnobo in jih ovira v vsakdanjem mišljenju, čustvovanju in vedenju. Odločitev za terapijo terja pogum (še posebno pri mladostnikih), odgovornost, pripravljenost za samo-raziskovanje in je pot, ki vodi k rešitvi.

Kaj je cilj psihoterapije?
Odprava ovir, ki vas onemogočajo, da bi zaživeli kot avtonomno, intimno in ustvarjalno bitje.

… in kakšen je rezultat?
Višja kvaliteta življenja z bolj zdravim, pristnejšim odnosom s sabo, drugimi in svetom.

Kdo je psihoterapevt?
Je nevtralna strokovna oseba, ki v skladu s terapevtskim kodeksom diskretnosti, s svojimi znanji in etičnimi načeli, zagotavlja podporo, pri vaši osebni rasti.


Pri Inspiri uporabljamo transakcijsko analitičen psihoterapevtski pristop, EMDR (uporablja se za globoke travme) in mediacijo.