O inspiri

 

S svojimi aktivnostmi in oblikami pomoči prispeva k celostnemu osebnemu zdravju - to počne v skrbi za psiho higieno, ekologijo odnosov in pravo mero.

 

Verjame v spremembo, človekovo lastno aktivnost, odgovornost in pogum,

 

pri tem pa upošteva telesno, psihično in duhovno dimenzijo človeka in
tako pomaga k razvoju osebnih in strokovnih kompetenc.


INSPIRA vam daje podporo, da zaživite v skladu s svojimi potenciali in darovi tako, kot sami želite!

 

 


Inspira je zasebni zavod, ustanovljen 1999. Osnovni namen je psihosocialno-kreativno-celostna pomoč posamezniku in skupinam s ciljem razvijanja avtonomne, aktivne, kompetentne osebnosti in posledično socialne družbe. S celostnim pristopom (združuje področja zdravstva, izobraževanja, kulturne vzgoje in umetnosti) ter metodami in tehnikami, ki jih INSPIRA poseduje in razvija, spodbuja razvoj  posameznikovih potencialov, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, njegove aktivnosti in proaktivnosti. Posameznika usmerja pri ustreznem umeščanju v socialno sredino in prispeva k boljšemu počutje in sobivanju s sabo in okolico. Slednje zagotavljamo z psihosocialno pomočjo, edukativno-ustvarjalnimi projekti, izobraževanji in Inspiratorij platformo, ki omogoča mladim, brezposelnim in ostalim  depriviligiranim v družbi, da realizirajo lastne začetne projekte (z orientacijo psihosocialnega delovanja v skupnostih) in tako pridobijo prve kvalitetne izkušnje in reference.