Naročanje

 

Pokličite +386 40 276 314, ali pišite na naš elektronski naslov ines.paravan@gmail.com

Dogovorili se bomo za uvodni razgovor in kasneje sklenili terapevtski dogovor, kjer bomo jasno definirali pričakovanja, način dela, pogostost srečanj, trajanje celotne terapije in želeno stanje oziroma cilj, ki ga želite doseči.

 


Srečanja
Potekajo redno, običajno enkrat tedensko po eno uro. Supervizija poteka na 14 dni, mesečno, ali po potrebi.

Kratkotrajne terapije (16 seans), ali po dogovoru.
Dolgotrajne terapije (daljše obdobje).
Svetovalni razgovori (po dogovoru).

 


Cena srečanja:


- individualna psihoterapija: 60 euro

 

- delo s travmo; BARAINSPOTTING, EMDR: 70 euro 

 

- supervizija: 60 euro

 

- procesna skupina: 35 euro (90 minut)


- mediacija: 70 euro

 

 

 

Povezave, sodelovanja, članstva:
http://drustvo-sinta.si
društvo dam 

http://www.eatanews.org/
http://www.skzp.org/
http://www.sloventa.si