Kaj nudimo

 

SVETOVANJE
Kadar imate dileme in težave s konkretnim življenjskim vprašanjem in nanj iščete odgovore (sprememba karierne poti, izbira šole, težave z učenjem, vzgojo, selitvijo, konflikti s starši, bližnjimi, motivacijo…) je svetovanje primerna in učinkovita odločitev. Srečanja s terapevtom so enourna, svetovanje je kratkotrajnejše in konkretno, saj običajno po nekaj zaporednih obiskih klient težavo tudi razreši.

PSIHOTERAPIJA
Kadar je problem kompleksnejši, dolgotrajen ali ponavljajoč, priporočamo psihoterapijo. Psihoterapija je proces, ki spreminja naš odnos do samega sebe. Verjame v spremembo. Pomaga razumeti naša pretekla ravnanja, ter ponuja uvid v neke zgodnje odločitve, ki morda še danes vplivajo na vaše vedenje in čustvovanje. Psihoterapija daje podporo za vaše temelje odločitve in spremembe, zato terja daljši čas in poglobljen pristop. Pogost povod za vključitev v terapijo je občutek osamljenosti, izločenosti, neuspešnost navezovanja stikov, tesnobnost, pomanjkanje interesa za delo ali sprostitev, žalost, brezvoljnost, zapuščanja, izgube...

SKUPINSKA terapija za ODRASLE in MLADOSTNIKE
S skupinsko obliko terapije posamezniki pridobijo kakovostno izkušnjo v komunikaciji z ostalimi uporabniki z raznolikimi problemi. Razvije se in okrepi občutek podpore in učenje realnega razreševanja težav.
-    Skupina je lahko mešana in raznolika, kajti izkušnja je dodana vrednost vseh udeleženih.
-    Skupina za mladostnike temelji predvsem na učenju tehnik sproščanja in socialnih veščin v medosebnih interakcijah. Skupina odraslih, pa je relacijsko in procesno naravnana.

MEDIACIA
Primerna je, kadar gre za konkreten spor med dvema uporabnikoma ali skupino. Takrat, ko si obe sicer nasprotujoči si strani želita skupno razrešitev problema in se obenem zavedata vrednosti njunega odnosa je mediacija najučinkovitejša metoda za razrešitev. Mediator je nevtralna oseba, ki usmerja proces komunikacije do skupnega želenega cilja. Podobno kot pri svetovanju gre za krajši proces.