Inspirativno

 

I N S P I R A se porodi ob NAVDIHU, iskrivosti in akciji! Ukvarja se z vprašanji, ki presekajo sivino dneva in dopustijo, da zažariš. Njeni vrlini sta življenjska iskrivost in vedrina, ki opogumljata druge in sta nalezljivi v upanju, da bi nas bilo čim več. Verjame v pestrost idej in raznolikosti, ki nas bogatijo. Verjame v dobronamernost pridobivanja in posredovanja znanj, ki posamezniku omogočajo zdrav razvoj v ustvarjalno, odgovorno in odprto osebnost. Vzpodbuja  dejanja in aktivnosti vseh, tudi tistih, ki še niso uresničili tistega, kar mislijo – da bi morali!


 

I N S P I R A T O R I J  je platforma na polju med “kreacijo in edukacijo”,

ki omogoča mladim, brezposelnim in ostalim  depriviligiranim v družbi, da realizirajo lastne projekte (z orientacijo psihosocialnega delovanja v skupnosti) in na ta način pridobijo (prve) kvalitetne izkušnje in reference.

Inspira nudi  strokovno svetovanje, podporo, mreženje in pomoč pri realizaciji.