SKUPINSKA terapija »Mam pouhn kufr«

Se počutite osamljene v svoji stiski in spoznavate, da STRES in IZGORELOST ovirata vaše potenciale, vam jemljeta moč in voljo?

Imamo bogato tradicijo in poznamo učinkovita orodja, s katerimi si lahko pomagate do pristnejšega stika s sabo in kakovostne komunikacije z drugimi.Ljudje smo v stalni interakciji z različnimi posamezniki, skupinami, skupnostmi in javnostmi. Tu doživljamo večino naših stisk, problemov in frustracij…

Skupinska terapija je vrsta procesne psihoterapije, ki uporablja skupinsko dinamiko in strukturo kot odslikavo resničnega življenja v varnem socialnem okolju z možnostjo boljših izidov. Skozi izkušnjo skupine lahko posameznik prevprašuje svoja doživljanja, mišljenja, vedenja z drugimi in tako obogati pogled nase, druge in svet. Kot psihoterapevtka razbremenjujem ter usmerjam skupino na način, da so interakcije med člani razlog za njihovo spremembo.

Skupina bo potekala enkrat tedensko v 10 predvidoma zaporednih terminih od februarja do maja 2017.

Termin:  četrtki od 17.00 do 18.30

Lokacija: Komenskega 6, Ljubljana Center

Prvo srečanje: predvidoma 9.2. 2017
Cena: 25 eurov na srečanje

Pred vključitvijo v skupino opravimo individualen razgovor.

Kontakt: M: 040 276 314
Mail: terapija@inspirativno.si

Prijavite se čim prej in si zagotovite mesto ter pristno izkušnjo!

Več… Kaj lahko dobite.
Namen je vzpostaviti skupinsko dinamiko kot podlago za doseganje sprememb v terapiji, ki se odražajo na osebni rasti  posameznega člana kot celotne skupine in se posledično reflektirajo v vsakdanjem življenju.

Razvije se občutek podpore in učenje realnega razreševanja težav. Skupina je lahko mešana, raznolika in kot taka dodana vrednost vseh udeleženih Sestavlja jo osem do devet članov.

Pri delu uporabljam različne tehnike spoprijemanja s stresom: sproščanje, samoopazovanje, mindfulness-čuječnost, ter metode učenje socialnih veščin v medosebnih interakcijah (model EGO stanj, transakcije v komunikaciji) za razvoj boljših socialnih kompetenc. Skupina bo edukativno - terapevtsko naravnana, procesna in relacijska.