Aktualno

Upravljanje s stresom in negativnimi mislimi

Razpisujem mladostniško procesno skupino za tiste, ki se težje spoprijemajo s trenutnimi izzivi, ki so pred njimi.

Mladostniška skupina "Kako UPRAVLJATI s STRESOM in negativnimi mislimi"

Za MATURANTE in vse tiste, ki  trenutno rešujejo svoj "učni krizni managementh"!


Vam je to poznano...

"VEM, da LAHKO, da sem sposoben-a AMPAK, nek notranji glas govori: Ne bo ti uspelo, nič ni iz tebe, preveč je vsega, nič mi ne gre v glavo, ne da se mi več s tem ukvarjati….!?"

Skupina bo procesno naravnana. Mladostniki se bodo v varnem okolju, med vrstniki s podobnimi stiskami s slednjim soočali, izmenjevali izkušnje in mnenja, ter se učili tehnik spoprijemanja s strahovi, tesnobo, in anksioznostjo, ki v času pred maturo pospešeno narašča in jih ovira, da bi na svojem "zrelostnem izpitu" pokazali to, kar so.


3 kratna srečanja, tri  torke v maju ob 17.00h

16.5.2017,

23.5 2017 in

30.5.2017

Udeležba na omenjenih srečanjih je brezplačna.

Skupino vodi prof. pedagogike in specializantaka transakcijske analize Ines Paravan


I N S P I R A –  info. 040276314,  (prijave do zapolnitve mest)

http://www.psihoterapija-svetovanje.si/kontakt

 

 

 

 

SKUPINSKA terapija »Mam pouhn kufr«

Se počutite osamljene v svoji stiski in spoznavate, da STRES in IZGORELOST ovirata vaše potenciale, vam jemljeta moč in voljo?

Imamo bogato tradicijo in poznamo učinkovita orodja, s katerimi si lahko pomagate do pristnejšega stika s sabo in kakovostne komunikacije z drugimi.Ljudje smo v stalni interakciji z različnimi posamezniki, skupinami, skupnostmi in javnostmi. Tu doživljamo večino naših stisk, problemov in frustracij…

Skupinska terapija je vrsta procesne psihoterapije, ki uporablja skupinsko dinamiko in strukturo kot odslikavo resničnega življenja v varnem socialnem okolju z možnostjo boljših izidov. Skozi izkušnjo skupine lahko posameznik prevprašuje svoja doživljanja, mišljenja, vedenja z drugimi in tako obogati pogled nase, druge in svet. Kot psihoterapevtka razbremenjujem ter usmerjam skupino na način, da so interakcije med člani razlog za njihovo spremembo.

Skupina bo potekala enkrat tedensko v 10 predvidoma zaporednih terminih od februarja do maja 2017.

Termin:  četrtki od 17.00 do 18.30

Lokacija: Komenskega 6, Ljubljana Center

Prvo srečanje: predvidoma 9.2. 2017
Cena: 25 eurov na srečanje

Pred vključitvijo v skupino opravimo individualen razgovor.

Kontakt: M: 040 276 314
Mail: terapija@inspirativno.si

Prijavite se čim prej in si zagotovite mesto ter pristno izkušnjo!

Več… Kaj lahko dobite.
Namen je vzpostaviti skupinsko dinamiko kot podlago za doseganje sprememb v terapiji, ki se odražajo na osebni rasti  posameznega člana kot celotne skupine in se posledično reflektirajo v vsakdanjem življenju.

Razvije se občutek podpore in učenje realnega razreševanja težav. Skupina je lahko mešana, raznolika in kot taka dodana vrednost vseh udeleženih Sestavlja jo osem do devet članov.

Pri delu uporabljam različne tehnike spoprijemanja s stresom: sproščanje, samoopazovanje, mindfulness-čuječnost, ter metode učenje socialnih veščin v medosebnih interakcijah (model EGO stanj, transakcije v komunikaciji) za razvoj boljših socialnih kompetenc. Skupina bo edukativno - terapevtsko naravnana, procesna in relacijska.

Na terapiji z INSPIRO v MSUM na Metelkovi

Praktična predstavitev psihoterapije za posameznike bo 28.3. in predvidoma vsak četrtek v aprilu od 15-16h in sicer v okviru pregledne razstave slikarja Jožeta Baršija.

 

Srečanja so individualna in trajajo približno petnajst minut, zato je predhodna najava na spodnji kontakt priporočljiva.

 

Udeleženec lahko izbira med temami:

- terapevtski dogovor ali kako poteka terapija

- svetovalno vprašanje

- preizkus konkretne metode /tehnike.

 

PRIDI po NAVDIH !

 

Najava na: terapija@inspirativno.si, M: 040 276 314

Poziv in VABILO koordinatorju projektov in prostovoljcem

za INSPIRA-akcije s področja izobraževanja, zdravstva, kulturne vzgoje in interdisciplinarnih umeščanj za potrebe celostnega zdravja in življenja v skupnosti.

Pri INSPIRI želimo, da bi bili psihosocialne pomoči lahko deležni vsi, ki jo potrebujejo! Še posebej depriviligirani (mladi, brezposelni in ostareli).

 

K sodelovanju vabimo posameznike z empatijo do problematike, z znanjem ter izkušnjami pridobivanja evropskih sredstev iz strukturnih skladov kot tudi iz drugih virov, ki bi omogočili realizacijo naših ciljev. Pri Inspiri nagovarjamo vse zainteresirane, da s svojo aktivnostjo prispevajo k uspešnosti projekta.

Vabimo v skupino za mladostnike

Vabimo mlade v skupino samospoznavanja. Gre za povezovalno sodelovanje v skupini sebi enakih, ob učenju tehnik sproščanja in ustvarjalne komunikacije. Poteka vsak torek ob 17.30 brezplačno (mesta so omejena, zato nas kontaktiraj čim prej!

 

V A B L J E N I !

1